Ett rum med utsikt

Efter föregående års porträtt- och stillebenutställningar faller ljuset i kalkstensladan nu på en samling målningar som på olika sätt kretsar kring temat landskap. I sommarutställningen Postcards på galleri Hellvi Kännungs på nordöstra Gotland har 24 konstnärer skickat en hälsning från olika delar av världen, som skildrar en hemvist, ett minne eller en känsla av en plats.

Alejandro Sintura (Colombia), In and Out of the Water “My father shared with me one of his memories. The forest was flooded. The river was flowing beneath the girl’s feet, like a road she was floating on. Everywhere the sunlight touched, were reflections on the surface of the water.”

Alejandro Sintura (Colombia), In and Out of the Water
“My father shared with me one of his memories. The forest was flooded. The river was flowing beneath the girl’s feet, like a road she was floating on. Everywhere the sunlight touched, were reflections on the surface of the water.”

I mitten av juli öppnade den tionde utställningen i ordningen på sommargalleriet Hellvi Kännungs. Gotlandsgalleriet är relativt frikopplat från Magnus Karlssons galleri på Fredsgatan i Stockholm och här kan de idéer som inte ryms inom ramen för den ordinarie verksamheten förverkligas. Några av de medverkande konstnärerna i sommarens grupputställning Postcards är representerade på galleriet, andra är hämtade från galleristens egen privata samling medan de internationella konstverken lånats in för utställningen.
– Landskapet är tydligt närvarande hos många av galleriets konstnärer. Det har också varit en revival för landskapsmåleri de senaste åren, vilket har att göra med att vi alltmer söker oss ut i naturen – inte minst nu under pandemin, säger Magnus Karlsson.

Nancy Friedland (Kanada), Inside You’ll Hear a Sigh “Darkness allows the mind to wander, but it is given shape by light. The moon, the porch light, fireworks - without them the darkness spills out forever into the universe, unfettered. I paint to delineate the edges of that darkness – to carve out little patches of light, bursts of joy and moonlight, that help give shape to the night.”

Nancy Friedland (Kanada), Inside You’ll Hear a Sigh
“Darkness allows the mind to wander, but it is given shape by light. The moon, the porch light, fireworks – without them the darkness spills out forever into the universe, unfettered. I paint to delineate the edges of that darkness – to carve out little patches of light, bursts of joy and moonlight, that help give shape to the night.”

För ett år sedan fick han upp ögonen för det nystartade Instagramkontot Mothflower, som på kort tid blivit en interaktiv gemenskap med internationella konstnärer, konstentusiaster, samlare och gallerister. Bakom kontot står trädgårdsmästaren Brit Pruiksma, ursprungligen från New York, som numera bor utanför Birmingham i England. Under våren startade hon online-galleriet Mothflower.com, där hon främst säljer konst av oetablerade konstnärer, och hon drömmer om att öppna ett fysiskt galleri i London i framtiden.
– Bilderna hon lägger ut på Instagram är en intressant mix, konsthistoriskt och samtida måleri med både okända och välkända konstnärskap. Hon väljer bilder på ett omsorgsfullt och genomtänkt sätt, och när hon placerar dem sida vid sida och hittar ett spår händer det något spännande, säger Magnus Karlsson och tillägger:
– Det är ett fält av måleri som ligger nära mitt urval och min smak. Jag kände att det fanns ett släktskap och bjöd in henne till ett samarbete kring årets sommarutställning här på Gotland. Vi har gjort urvalet tillsammans, men har hittills aldrig träffats i det fysiska rummet.

Chi Tien Lin Cheng (Taiwan), The Frosted Dew Melts, Spring Inaugurates II “The early morning frost drips down into the soil. By the warmth of Mother Earth, the winter dews have fallen to become the rising mist that will whirl up high in the sky. From the dew to the clouds and from the clouds to drops of rain. I can hear the sound of thunderbolts. It is the first rain of spring, signaling all the living to awaken from the deep sleep of their cold night dreams. The frogs and the crickets sing out loud together as though they were The Orchestra of Nature, chanting a mantra of love. Here, I listen with all my heart to the omnipresent rhythm of ebb and flow.”

Chi Tien Lin Cheng (Taiwan), The Frost Dew Melts, The Spring Inaugurates II
“The early morning frost drips down into the soil. By the warmth of Mother Earth, the winter dews have fallen to become the rising mist that will whirl up high in the sky. From the dew to the clouds and from the clouds to drops of rain. I can hear the sound of thunderbolts. It is the first rain of spring, signaling all the living to awaken from the deep sleep of their cold night dreams. The frogs and the crickets sing out loud together as though they were The Orchestra of Nature, chanting a mantra of love. Here, I listen with all my heart to the omnipresent rhythm of ebb and flow.”

Även om de deltagande konstnärerna inte heller mötts är det många som lärt känna varandra genom det digitala forumet.
– Att få möjligheten att skapa en kraftfull väv som binder samman konst och konstnärer från hela världen är en av drivkrafterna i mitt arbete med Mothflower. Det är fascinerande att upptäcka och utforska de unika uttryck som existerar i olika kulturer, och samtidigt en glädje att finna beröringspunkter och gemensamma frågeställningar oavsett var en konstnär kommer ifrån, säger Brit Pruiksma i ett pressmeddelande.

Utställningen Postcards på Hellvi Kännungs är den första fysiska utställning hon gör, och den presenterar verk av flera av de konstnärer som hon lyft fram på sin sida den senaste tiden.
– Med tanke på att Mothflower når en global publik som sträcker sig över 50 länder kändes det naturligt att sammanställa en utställning som skulle vara en hälsning till den internationella gemenskapen, säger hon.

Nabeeha Mohamed (Sydafrika), Rainbow ”Dear Friend - Last night I walked across the field behind my home – an empty field I never much noticed before. It was quiet and lonely but I felt safe. As I reached the other side, I looked up and found myself standing in front of a rainbow of brown hues. Oxide, ochre, umber, walnut, tawny. The glow of the rainbow against a starless space blue sky made the grass spit neon. It was glorious and I imagined you to be standing next to me.”

Nabeeha Mohamed (Sydafrika), Rainbow
”Dear Friend –
Last night I walked across the field behind my home – an empty field I never much noticed before. It was quiet and lonely but I felt safe. As I reached the other side, I looked up and found myself standing in front of a rainbow of brown hues. Oxide, ochre, umber, walnut, tawny. The glow of the rainbow against a starless space blue sky made the grass spit neon. It was glorious and I imagined you to be standing next to me.”

Både Galleri Magnus Karlsson och Brit Pruiksmas Instagramkonto Mothflower lägger under utställningsperioden ut två bilder om dagen med berättelser i form av små personliga hälsningar från konstnärerna, som de har skrivit om sitt eget verk. Samtliga verk i utställningen har landskapsmåleri i grunden, men de drar åt olika håll, något åt porträtt, ett annat åt arkitektur och ytterligare något om själva processen att måla landskap ”plein air” med staffliet i blickfånget. De är alla som ett vykort du skickar med utsikt från en plats där du befinner dig i stunden.
– Det finns en romantik i det där, att sända en hälsning från en främmande plats, som berättar något om var och vem man är, menar Magnus Karlsson.

Alla världsdelar är representerade, men det har inte varit en ambition att fånga upp alla konstyttringar.
– Vi har snarare letat efter en viss typ av måleri som hänger ihop estetiskt. Man kan känna att liknande inspirationskällor och föregångare ekar i många av verken här och att de har en gemensam syn på konsten.

Susanne Johansson (Sverige), Lowlands ”The pale light barely reaches in, a few flakes of sky has landed in the water I reach for the colours and un understanding of time and light.”

Susanne Johansson (Sverige), Lowlands
”The pale light barely reaches in
a few flakes of sky
has landed in the water
I reach for the colours and un understanding of time and light.”

Det finns många trådar mellan verken som man i gallerirummet kan betrakta cykliskt som ett dygn eller ett år. Den första bilden i utställningen är en nattscen, som övergår i morgon samtidigt som vinter blir vår. I de sista bilderna, om man följer hängningen medsols runt rummet, har landskapen höstfärger med mer mörker och mollstämning. Bilderna går också mot olika grader av upplösning, mot mer abstrakta och inre landskap. Formatet på samtliga verk är litet och påminner om vykortets.
– Vi har inte sökt det storslagna, utan fokuserat på det mer intima i berättelsen. Konstnärerna har packat ner sitt utvalda verk från sin hemvist i världen och skickat det till galleriet. Sedan har vi samlat ihop bilderna och hängt upp dem på den här platsen, mitt i ett gotländskt landskap, säger Magnus Karlsson medan han släpper ut en fjäril som hittat in till ett av ladans fönster, med utsikt mot landsväg och grönskande fält.

Text: Maria Molin
Foto: Galleri Magnus Karlsson

Utställningen Postcards visas på Galleri Hellvi Kännungs på Gotland fredag–söndag kl. 12–16 från den 15 juli till den 8 augusti 2021. Här finns kaffe, kiosk och konst. Det går bra att boka en enskild visning av utställningen.

Joanna Logue (Australien), Woods After the Snow “Dear Heartland - I am still here on the island off the coast of Maine. It has been over two years now. My heart aches for home. If I close my eyes and concentrate hard, I can recall the sweet scent of the eucalypt. Here, I have learnt the birch and the conifer. Snow has fallen over night, tender and gentle on my psyche. I made this painting of the woods blanketed in snow, at the edge of the pond near the house – a meditation of sorts. You never taught me about snow. It has enchanted me. As you and I both know, beauty can be found anywhere, but I have also found a new way of seeing and feeling. The healing gift of time spent in this foreign land. With gratitude and, soon!”

Joanna Logue (Australien), Woods After the Snow
“Dear Heartland –
I am still here on the island off the coast of Maine. It has been over two years now. My heart aches for home. If I close my eyes and concentrate hard, I can recall the sweet scent of the eucalypt. Here, I´ve learnt the birch and the conifer. Snow has fallen over night, tender and gentle on my psyche. I made this painting of the woods blanketed in snow, at the edge of the pond near the house – a meditation of sorts. You never taught me about snow. It has enchanted me. As you and I both know, beauty can be found anywhere, but I have also found a new way of seeing and feeling. The healing gift of time spent in this foreign land.
With gratitude and, soon!”

Medverkande konstnärer:
Mamma Andersson (Sverige), Jess Allen (England), David Almeida (Brasilien), Greg Becker (England), Anna Bjerger (Sverige), Spencer Carmona (USA), Chi Tien Lin Cheng (Taiwan), Penny Davenport (England), Andreas Eriksson (Sverige), Nancy Friedland (Kanada), Sarah Grant (Skottland), Susanne Johansson (Sverige), Hans Lannér (Sverige), Joanna Logue (Australien), Evert Lundquist (Sverige), Travis MacDonald (Nya Zealand), Barry McGlashan (Skottland), John Joseph Mitchell (USA), Nabeeha Mohamed (Sydafrika), James Morse (USA), Primus Mortimer Pettersson (Sverige), Alejandro Sintura (Colombia), Agnes Treherne (England), Heidrun Rathgeb (Tyskland).

1_Hellvi_Kannungs