Kyrkorna på Gotland saknar motstycke i hela Europa

Omslag kyrkorna

Ingenstans i Europa finns en så stor, samlad kulturskatt inom ett litet, begränsat område som de urgamla kyrkorna på Gotlands landsbygd. Nu finns boken Änglar & drakar som berättar både om byggnaderna och de konstnärer, präster och vanliga församlingsbor som fyller dem med liv.

Kyrkorna på Gotlands landsbygd är unika i ordets rätta betydelse. När jag läste konsthistoria i Uppsala på 1960-talet påstod docenten Folke Nordström att Gotland bara kan jämföras med Kreta. Då menade han inte bara ruinerna i Visby och alla fornfynden på ön, utan framför allt de 98 kyrkorna och kyrkoruinerna på landsbygden. De ruvar på minnen från förkristen tid till våra dagar och kan visa upp märkvärdiga byggnadsdetaljer, väggmålningar, fönstermålningar, skulpturer och andra spännande konstverk. De har dessutom bevarat sin ursprungliga funktion som gudstjänstrum och samlingslokal århundradena igenom ända in i vår tid. De är ett slags tidsmaskiner som bågnar av liv – historiskt, konstnärligt och mänskligt.

Strax före jul utkom en bok som berättar om dem alla. Den heter Änglar & drakar. En gotländsk kulturskatt. Trots sitt omfång på 680 sidor är det en nätt volym med tåliga pärmar. Boken ryms i bilens handskfack och tål omild behandling i ryggsäckar och cykelväskor. För den som kommer till Gotland som turist är det bara att ta fram boken, slå upp och läsa på när man kommer förbi någon kyrka.  Ofta är det bara några kilometer mellan dem.

Den som tar sig tid har stora upplevelser att vänta. Boken hjälper besökaren på traven. Texten är kortfattad, men genomarbetad och välformulerad. Det märks att det är en erfaren journalist som hållit pennan. Bilderna är valda så att de ger både närhet och översikt, sådant som kan vara svårt att upptäcka på en gång när man stiger in från det starka gotländska solljuset till dunklet i kyrkan.

Gei_8373.HamraDe som gjort boken är välkända kulturpersonligheter på ön. Journalisten Eva Sjöstrand, känd inte minst för sina musikprogram i P2, bor i Visby. Christer Jonson, en av Sveriges främsta grafiska formgivare, är sedan många år bosatt i Sysne. Fotografen Bengt af Geijerstam har sommarhus i Etelhem. Han har haft många utställningar och givit ut ett antal fotoböcker, flera med naturen som tema.

Boken Änglar & drakar skiljer sig mycket från Gotlands kyrkor av Gunnar Svahnström och Erland Lagerlöf, en klassiker som kom ut 1974 och fram till nu i stort sett har varit ensam i sitt slag. Det gäller inte bara formatet och att alla de drygt 670 bilderna i boken är färgfotografier. Den stora skillnaden är sättet att berätta om kyrkorna med många bilder och texter som koncentrerar sig på väsentligheter och inte fastnar i byggnadshistoriska detaljer.

– Jag fick idén för ett antal år sedan när jag hade besök av konstnären Kent Lindfors som var intresserad av romansk konst, säger Christer Jonson. Jag tog reda på några särskilt intressanta kyrkor som vi besökte tillsammans. Lite senare gjorde jag en resa i Frankrike och såg ett antal romanska kyrkor och kom också till Museet för katalansk konst i Barcelona där man visar hela interiörer från gamla romanska kyrkor i regionen. Det slog mig att sådant här har vi ju gott om hemma på Gotland också. Och för fem år sedan tog jag kontakt med Eva och Bengt.

De tre har sedan dess arbetat metodiskt med boken vid sidan av sina vanliga arbetsuppgifter. Christer Jonson har flitigt fotograferat liksom Bengt af Geijerstam, och Eva Sjöstrand har forskat och skrivit. Redan på ett tidigt stadium fick boken sin form och layout. Varje kyrka presenteras i princip med text och bilder på sex sidor. Christer beskriver arbetet som fullt av lust och upptäckarglädje.
– Jag upptäckte Gotland på nytt, säger han.Guldrupe

Gotlands Museum ville ge ut boken, som åtminstone delvis har finansierats med bidrag från olika fonder och faktiskt också delvis med egna privata pengar.
– Vi ville väcka nyfikenhet hos folk, inte bara hos turisterna utan också hos oss som bor på ön. Vi är ofta hemmablinda och glömmer bort hur märkvärdiga kyrkorna faktiskt är, säger Eva Sjöstrand.
– Jag fick i uppdrag att skriva om ett antal kyrkor åt gången och vi gick igenom hur långa texterna skulle vara och hur de skulle förhålla sig till bilderna.

En mängd källor har kommit till användning, inte minst konsthistorikern Johnny Roosvals stora material om Gotlands kyrkor men också stiftböcker, andra kyrkliga skrifter, till exempel herdabrev, sockenböcker och andra lokala skrifter, framplockade ur gamla arkiv och biblioteksmagasin.
– Det största problemet var nog att hitta uppgifter om de människor, som faktiskt funnits med i livet kring kyrkorna, säger Eva Sjöstrand. Utan dem hade det ju inte funnits några kyrkor över huvud taget.

Därför är det inte bara de välkända, om än anonyma, stenmästarna Egypticus och Byzanticus som möter oss i texten, utan också starka personligheter som bonden Per Krasse som slogs med prästen inne i själva kyrkan i Guldrupe eller den Mr Gordon som betalade restaureringen av de unika glasmålningarna i Lye kyrka. För att nu inte tala om prästen Christen Wilsprech i Havdhem som beskrevs som ”en tredsk sälle, halsstarrig och förtretlig.”

Text: Erik Janson

Bilder (ovan):

Omslag till Änglar & drakar. En gotländsk kulturskatt
av Christer Jonson, Eva Sjöstrand, Bengt af Geijerstam
Fornsalens förlag, 2013

Hamra kyrka började byggas någon gång på 1100-talet.
Sitt säregna utseende fick den på 1300-talet.

Det enkla koret i Guldrupe kyrka har sin egen atmosfär.
Det påstås att den är byggd på en plats där man hittat
guld i form av en droppe.

Kraklingbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Visitatio”, det vill säga mötet mellan Maria och
Elisabet, som båda visste att de skulle föda varsin
märkvärdig son, Jesus respektive Johannes döparen.
Träskulptur i Kräklingbo kyrka.

 

1 comment for “Kyrkorna på Gotland saknar motstycke i hela Europa

  1. Kjell Magnuson
    2014/01/19 at 13:10

    Tack för tipset! Skall skaffa boken.

Comments are closed.