Ett liv med öar och fyrar

Hans Hörlin i sin trädgård vid huset i Slite med strandfynd från Gotska Sandön. Foto: Maria Molin

Han växte upp i landets största sandlåda. Ingen trafik, skogen och havet som lekplats, en tidig fascination för jakt och fiske. Fjorton år gammal lämnade han den ensliga ön, övertygad om att aldrig återvända. Men han kom tillbaka. Hans Hörlin…

Spår av tid i glas

jennie_4

Jennie Olofsson ligger i en hängmatta i Laos i Sydostasien. Filosoferar och lyssnar på Ben Harper. Plötsligt vet hon bara: hon vill bli glasblåsare. – Det var tävlingsinstinkten som lockade mig. Värmen och rörelsen, en kraft som du måste besegra…

Historikern i Hamra

Jaken

Torsten Gislestam är ingen okänd profil på ön. Han både syns och hörs med eftertryck där Gotlands historia presenteras och diskuteras. I många år har han med energi, nyfikenhet och gott humör forskat, föreläst och arbetat praktiskt med att förmedla…