Spår av tid i glas

jennie_4

Jennie Olofsson ligger i en hängmatta i Laos i Sydostasien. Filosoferar och lyssnar på Ben Harper. Plötsligt vet hon bara: hon vill bli glasblåsare. – Det var tävlingsinstinkten som lockade mig. Värmen och rörelsen, en kraft som du måste besegra…

Historikern i Hamra

Jaken

Torsten Gislestam är ingen okänd profil på ön. Han både syns och hörs med eftertryck där Gotlands historia presenteras och diskuteras. I många år har han med energi, nyfikenhet och gott humör forskat, föreläst och arbetat praktiskt med att förmedla…