Kategori: Reportage

Reportage och längre texter

Gotlands enda bokbindare finns på Fårö

1_ladan

En fascination för boken som form, innehåll och föremål. En tillvaro präglad av bokstäver och böcker. Malmgrens bokbinderi är inrymt i en vit kalkstenslada i Mölnor på Fårös östra kust. På nedervåningen trängs sättmaskiner och tryckpressar som för den digitaliserade…

Ö-längtan

Ö ett

                      När svenskarna 2013 röstade på sina favoritkommuner hamnade Gotland återigen på första plats – samtidigt visar annan statistik att utflyttningen från ön ökar. Vad är det som gör att…

En napolitanska i Fröjel

Annika Tecknaren

I ett hörnskåp med glasluckor i Annika Prytz Åbergs hus trängs olika slags souvenirer – antika krukskärvor, fragment av olika stenarter, snäckor, koraller, en solfjäder och ett gammalt romerskt mynt med kejsare Claudius bild. En resenärs hem. – Jag har…